FÖNSTERFÖRETAG.SE

Byta fönster BRF Guide

Nedan kommer en enkel guide för din bostadsrättsförening när det kommer till fönsterbyte.

Att anlita en fönsterkonsult kan vara bra om det rör sig om många fastigheter eller om fastigheten är väldigt stor, mer än 1000 fönster. Annars går det bra att ta in egna förfrågningar från företag förutsatt att de arbetar efter ABT06. Observera att det kan vara mer tidskrävande för bostadsrättsföreningen men ni sparar pengarna konsulten annars skulle fakturera.

Steg för steg guide fönsterbyte bostadsrättsförening.

 • Utse en fönsterbytargrupp. Ett plus är om dessa i styrelsen bor i olika typer av lägenheter. Då blir det enkelt för entreprenören att få tillgång till så många olika fönster som möjligt.
 • Använd fönsterföretag.se för att hitta företag som passar in i er kravbild vad gäller ekonomi, produktmöjligheter, certifikat och hur många år bolaget har varit verksamt.
 • Välj 3 företag.
 • Tänk på att företag som arbetar med fönsterentreprenader kan en hel del om fönster, de ska agera som er guide hela vägen. Samt även att enligt ABT 06 (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) är det entreprenörens ansvar för både projektering och utförande.
 • Var noga med att alla företag får samma förutsättningar för att inspektera fastigheten, detta så att anbudet går att jämföra på ett korrekt sätt.
 • Fönsterföretaget tar fram plan och fasadritningar från kommunen om detta inte är något ni har tillgång till.
 • Behövs bygglov? Det är generellt beställarens ansvar att ansöka om bygglov. Här råder vi er att ta in en konsult i just det avseendet, samt en Kontrollansvarig. Det är olika i varje kommun därför råder vi er att kontakta kommunen för att rådgöra om det krävs.
 • Fönsterföretaget hjälper givetvis till med handlingar till konsult eller till bostadsrättsföreningen om ni väljer att göra detta själva. Oavsett behövs en kontrollansvarig som säkerställer att entreprenaden utförs enligt godkänt bygglov.
 • När anbuden kommer in, granska dessa noga avseende produktval samt arbete.
 • Dubbelkolla alltid eventuella reservationer.
 • När det kommer till produktval så finns det olika lösningar. Jämför alltid mot samma typ av produkt. Tex. 2+1 inåtgående, U-värde 1. 1, Rw- Värde 43dB.
 • Olika värden: U-värdet är framtaget för att beräkna energiförlust. Normalt i dagens läge är 0,9 – 1,2.
 • Rw-värdet är ett värde för hur mycket fönstret klarar av att motstå buller. Mer buller kommer i ett framtida blogginlägg.
 • Kip- Dreh: En funktion som gör att du kan försätta fönstret i ett vädringsläge, fönstret lutar inåt. Enormt smidig funktion som samtliga svenska tillverkare levererar.
 • Välj nu ut minst två företag att gå vidare för en anbudsgenomgång.
 • Vid anbudsgenomgången ska företaget förtydliga anbudet samt förklara hur processen ska gå till. Ställ så många frågor du orkar men ett tips är att ta fram en ”intervjumall” så att samtliga fönsterentreprenörer får samma frågor, därav lättare att jämföra.
 • Efter anbudsgenomgången ska du alltid prata med minst 2 referenser, detta för att referenserna ska kunna bekräfta det fönsterföretaget för medlat, eller dementera.
 • A’priser: Har en entreprenör räknad med spaltventiler och en annan inte? Se till att alla gör på samma sätt. Vad gäller spaltventiler så är det fönsterentreprenörens ansvar att fastigheten klarar nästa OVK inför nästa fönsterbyte.
 • En bra sak kan vara att ta in en ventilationskonsult som beräknar hur mycket spaltventilerna ska klara av vad gäller luftflöde.
 • Miljöinventering, be entreprenören se efter om PCB eller ASBEST finns. Detta är något fönsterentreprenören kan göra mot betalning och enligt oss är ett krav om minsta antydan finns.
 • Se även till att gå in på www.allabolag.se för att göra en koll, hur gick det för företaget föregående år, vilka risker finns det?
 • Har företaget ett kvalitetssystem? KMA-plan? Certifierade enligt en branschstandard? Hur ser egenkontrollerna ut (begär hur en sådan ser ut från ett av deras tidigare projekt).
 • APD-plan: Var ska container och fönster stå? Detta bestäms vid startmöte som normalt hålls någon vecka innan montagestart.
 • Nu är det dags för avtalsskrivning. Tänk på att tidplan ska förmedlas samt betalplan, ni kan kräva att den ska göras enligt ABT 06. Prestationsgrundande.
 • Sedan arbetar alla företag olika, detta är en bra grund.

Lycka till med fönsterbytet åt din bostadsrättförening!

Fönsterföretag.se – Din guide för ett lyckat fönsterbyte.

Rulla till toppen